دختر فروتن برای امتحان فیلمهای سکسی گی پورنو آمد

Views: 19
دختران و زنان مختلفی به بازیگران پورنو من می آیند. اما امروز با یک دختر معمولی روبرو شدم ، حتی نمی دانم چرا به او احتیاج داشت ، احتمالاً عوضی که می خواست پول بدست آورد ، سخت نیست. جالب ترین اتفاق در طول مصاحبه مشخص شد. معلوم است که آن دختر هرگز حتی خودارضایی نمی کند ، می توانید تصور کنید ؟! و هنگامی فیلمهای سکسی گی که من او را با سرطان لعنتی کردم ، هیچ احساسی در چهره او وجود نداشت. من او را به سر کار نمی برم ، حتی اگر من یک عامل واقعی باشم!