تیف باننیستر در روز اول فیلم سکس هزاره گی خروج خود به یک همسایه تسلیم شد

Views: 99
تیف باننیستر با دوست پسرش حداکثر نه نفر مشاجره می کرد. بعد از بیرون انداختن او و بیرون انداختن لباس از پنجره ، همسایه جوان به سر و صدا زد و تیف باننیستر تصمیم گرفت اکنون با این مرد انتقام فیلم سکس هزاره گی سابق خود را بگیرد.