سیلی زدن جوان گی سگسی در لیوان باعث فریب فروشنده شد

Views: 107
دسته بندی ها
کس تپل, قدیمی گی سگسی
دختری جوان و بدون چشم به یک فروشگاه موسیقی راه یافت و به مرد عضلانی که پشت پیشخوان کار می کرد ، نگاه کرد. او به بهانه ای قانع کننده وارد اتاق عقب نشینی شد و گی سگسی مرد جوان را وادار کرد که تقریباً او را لعنتی کند.