یک کتاب خوب بخوانید - الکسیس آدامز داستانهاي سكسي گي

Views: 1548
این مرد متقاعد شده بود که نه تنها ادبیات بلکه مگس های باشکوه کتاب در پشت قفسه های کتابخانه پنهان شده اند. اعضای وی با دیدن چنین کتابی سوراخ او را با خوشحالی می خوانند. داستانهاي سكسي گي از گذشت گذشته خجالت نکشید ، او یک بررسی سفید از فراق را به جا گذاشت.